KLASIFIKACE

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Mějte na paměti, že každý druh nebo typ jízdního kola nebo elektrokola, v následujícím textu označovaný jako kategorie, je určen pro konkrétní použití. Dbejte na to, abyste kolo nebo elektrokolo MERIDA používali pouze v souladu s jeho určením, protože jinak nemusí vydržet zátěž, selhat a způsobit nehodu s nepředvídatelnými následky! Pokud budete kolo používat k jinému než určenému účelu, záruka zaniká.

Kategorie vašeho jízdního kola nebo elektrokola MERIDA je uvedena na nálepce oranžové barvy na horní rámové trubce.
Mějte na paměti, že čím vyšší je kategorie vašeho kola nebo elektrokola MERIDA, tím větší je přímý vliv vašich jízdních dovedností na životnost. I v terénu, který je pro kolo nebo elektrokolo MERIDA schválen, se mohou v důsledku jezdeckých chyb vyskytnout závady. A i v případě, že je výška skoku nižší, než je pro příslušnou kategorii uvedeno, může u vašeho kola dojít k závadám v důsledku nevhodné techniky jízdy nebo špatného terénu.

Kategorie 1-icon

SILNICE
Kategorie 1

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Jízdní kola a elektrokola MERIDA kategorie „Silnice“ jsou určena pro provoz na veřejných komunikacích a cyklostezkách s asfaltovým povrchem, přičemž kola zůstávají v neustálém kontaktu se zemí. Jízdní kola a elektrokola MERIDA této kategorie nejsou určena pro použití jako cestovní a turistická kola. Při jízdě po veřejných komunikacích dodržujte platné dopravní předpisy.

Zobrazit všechny modely
Kategorie 2-icon

KROSS
Kategorie 2

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Jízdní kola a elektrokola MERIDA kategorie „kross" jsou určena pro jízdu na zpevněném povrchu, tj. na asfaltových silnicích a cyklostezkách nebo na polních cestách se štěrkovým, písčitým nebo hlinitým povrchem, které jsou označeny pro cyklistický provoz. Kola zůstávají ve stálém kontaktu s jízdním pruhem.

Povoleno je také sjíždění z okraje o výšce maximálně 15 cm.

Zobrazit všechny modely
Kategorie 3-icon

CROSS COUNTRY + TRAIL
Kategorie 3

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Jízdní kola a elektrokola MERIDA kategorie „Cross Country (XC) + Trail“ jsou určena pro jízdu v terénu. Kola a elektrokola této kategorie lze používat na asfaltových silnicích a cyklostezkách nebo na polních cestách se štěrkovým, písčitým nebo hlinitým povrchem, které jsou označeny pro cyklistický provoz. Jízdní kola a elektrokola této kategorie mohou být používána také na stezkách a technických úsecích, které se vyznačují kořeny, kameny, příkopy a sypkým povrchem. Na oficiálních stezkách pro horská kola jsou povoleny skoky s vybudovanými dopadišti do výšky 60 cm.

Použití v trail parcích na vhodných stezkách, jako jsou „flow traily“, je povoleno, pokud je stezka bez konstrukčních charakteristik pro vyšší kategorie, pro něž není kolo této kategorie schváleno.
Zejména skoky prováděné nezkušenými jezdci mohou mít za následek nesprávný dopad. V takovém případě mohou být síly působící na kolo výrazně vyšší ve srovnání s jezdci se správnou technikou jízdy. To může mít za následek poškození a zranění. Doporučujeme absolvovat kurz techniky jízdy. Pokud používáte kolo MERIDA pravidelně v trailparku, nechte jej zkontrolovat u svého prodejce častěji, než je uvedeno v servisním plánu.

Zobrazit všechny modely
Kategorie 0-icon

DĚTI
Kategorie 0

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Kola MERIDA kategorie „Děti“ jsou obvykle kola s velikostí kol menší než 24". Tato kola jsou určena pro jízdu v terénu s pevným povrchem, odděleně od veřejného silničního provozu. Povrch vozovky může být asfaltový, jemně štěrkový, písčitý nebo zemitý. Kola zůstávají v neustálém kontaktu s vozovkou.

Zobrazit všechny modely