KATEGÓRIE

ÚČEL POUŽITIA

Majte na pamäti, že každý typ bicykla alebo elektrobicykla bol cielene navrhnutý pre špecifický účel použitia. Svoj bicykel alebo elektrobicykel MERIDA používate zásadne len v súlade s plánovaným účelom použitia, pretože v dôsledku neúmernej námahy môže zlyhať a tým zapríčiniť nehodu s nepredvídateľnými dôsledkami! Ak používate svoj bicykel alebo elektrobicykel na iný účel, než pre aký bol navrhnutý, záruka na tento bicykel alebo elektrobicykel bude neplatná.

Kategória vášho bicykla alebo elektrobicykla MERIDA je indikovaná na oranžovo podfarbenej nálepke umiestnenej na hornej rámovej trubke.
Majte na pamäti: Čím vyššie je číslo kategórie vášho bicykla alebo elektrobicykla MERIDA, tým väčší je priamy vplyv vašich jazdných zručností na prevádzkovú životnosť vášho bicykla alebo elektrobicykla MERIDA. Dokonca aj v teréne, pre ktorý sú bicykle a elektrobicykle MERIDA schválené, môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku jazdných chýb. Rovnako, aj keď je výška skoku menšia, než bolo indikované pre príslušnú kategóriu, môže váš bicykel alebo elektrobicykel MERIDA zaznamenať poškodenie v dôsledku nedostatočnej techniky jazdy, alebo nespôsobilých jazdných podmienok.

KATEGÓRIA 2-icon

CROSS (krosové a trekkingové bicykle)
KATEGÓRIA 2

ÚČEL POUŽITIA

Bicykle a elektrobicykle MERIDA kategórie „Cross“ sú navrhnuté pre jazdu po cestách s pevným povrchom, t.j. pre asfaltové cesty a cyklocesty alebo poľné cestičky s povrchom pokrytým jemným štrkom, pieskom alebo ubitou zemou, ktoré sú príslušným symbolom označené ako cyklotrasy. Kolesá bicykla zostávajú v trvalom kontakte s cestou. 

Príležitostné schádzanie z obrubníka je prípustné do maximálnej výšky obrubníka 15 cm.

Zobraziť všetky KATEGÓRIA 2
KATEGÓRIA 3-icon

XC + TRAIL
KATEGÓRIA 3

ÚČEL POUŽITIA

Bicykle a elektrobicykle MERIDA kategórie „Cross Country (XC) + Trail“ sú navrhnuté pre jazdu v teréne. Bicykle a elektrobicykle tejto kategórie sú vhodné pre jazdu po asfaltových cestách a cyklocestách, alebo po poľných cestičkách s povrchom pokrytým jemným štrkom, pieskom alebo ubitou zemou, ktoré sú príslušným symbolom označené ako cyklotrasy. Navyše, bicykle a elektrobicykle tejto kategórie je možné používať na trailoch a technických úsekoch, pre ktoré sú typické korene, kamene, rigoly a nespevnený povrch. Na oficiálnych MTB trialoch je pre bicykle tejto kategórie prípustné absolvovať skoky s vytvorenými príslušnými doskočiskami s maximálnou výškou skoku 60 cm.

Používanie v trail parkoch na vhodných trailoch, ako sú tzv. „flow traily“ je dovolené, pokiaľ daný trail neobsahuje konštrukčné charakteristiky navrhnuté pre vyššie kategórie bicyklov, pre ktoré bicykle kategórie 3 nie sú schválené.
Najmä neskúsení jazdci môžu pri absolvovaní určitých skokov nevhodne dosadnúť s bicyklom na podklad. V týchto prípadoch môžu byť sily pôsobiace na bicykel alebo elektrobicykel výrazne vyššie, v porovnaní s jazdcami so správnou technikou jazdy. To môže mať za následok poškodenie a/alebo zranenie. Odporúčame najprv absolvovať príslušný kurz techniky jazdy. Ak váš bicykel alebo elektrobicykel MERIDA pravidelne a často používate v trail parkoch, odporúčame si nechať bicykel kontrolovať u vášho predajcu častejšie, než je indikované v servisnom pláne. 

Zobraziť všetky KATEGÓRIA 3