ESG REPORT MERIDA

PRESKÚMAJTE NÁŠ VPLYV. ZMEŇME NAŠE SPRÁVANIE. DOSIAHNIME ZMENU.

ESG REPORT MERIDA

V tomto reporte sa pozrieme na kľúčové prvky našich environmentálnych politík a stratégií, zhodnotíme našu sociálnu zodpovednosť a spôsob, akým podnikáme s našimi zamestnancami a dodávateľmi, a tiež sa hlbšie ponoríme do našich plánov a ambícií, aby sa Merida stala nielen kľúčovým hráčom v medzinárodnom cyklistickom svete, ale aj príkladným globálnym občanom v tomto neustále sa meniacom svete.