KATEGÓRIA 3

XC + TRAIL
ÚČEL POUŽITIA

Bicykle a elektrobicykle MERIDA kategórie „Cross Country (XC) + Trail“ sú navrhnuté pre jazdu v teréne. Bicykle a elektrobicykle tejto kategórie sú vhodné pre jazdu po asfaltových cestách a cyklocestách, alebo po poľných cestičkách s povrchom pokrytým jemným štrkom, pieskom alebo ubitou zemou, ktoré sú príslušným symbolom označené ako cyklotrasy. Navyše, bicykle a elektrobicykle tejto kategórie je možné používať na trailoch a technických úsekoch, pre ktoré sú typické korene, kamene, rigoly a nespevnený povrch. Na oficiálnych MTB trialoch je pre bicykle tejto kategórie prípustné absolvovať skoky s vytvorenými príslušnými doskočiskami s maximálnou výškou skoku 60 cm.

Používanie v trail parkoch na vhodných trailoch, ako sú tzv. „flow traily“ je dovolené, pokiaľ daný trail neobsahuje konštrukčné charakteristiky navrhnuté pre vyššie kategórie bicyklov, pre ktoré bicykle kategórie 3 nie sú schválené.
Najmä neskúsení jazdci môžu pri absolvovaní určitých skokov nevhodne dosadnúť s bicyklom na podklad. V týchto prípadoch môžu byť sily pôsobiace na bicykel alebo elektrobicykel výrazne vyššie, v porovnaní s jazdcami so správnou technikou jazdy. To môže mať za následok poškodenie a/alebo zranenie. Odporúčame najprv absolvovať príslušný kurz techniky jazdy. Ak váš bicykel alebo elektrobicykel MERIDA pravidelne a často používate v trail parkoch, odporúčame si nechať bicykel kontrolovať u vášho predajcu častejšie, než je indikované v servisnom pláne.