KATEGORIA 3

XC + TRAIL
PRZEZNACZENIE

KATEGORIA 3

XC + TRAIL
PRZEZNACZENIE

Rowery Merida z kategorii „Cross Country (XC) + Trail” są przeznaczone do użytku w terenie. Rowerów tej kategorii można używać na jezdniach i drogach rowerowych lub polnych z nawierzchnią szutrową, piaskową lub ziemną, które są oznaczone jako drogi rowerowe. Ponadto rowery tej kategorii są dopuszczalne także na drogach i technicznych odcinkach, które posiadają korzenie, kamienie, rowy i sypką nawierzchnię. Na oficjalnych trasach MTB są dozwolone skoki tymi rowerami z najazdów o wysokości do 60 cm.

Użytkowanie roweru w tzw. bike parkach na odpowiednich trasach, jak np. „flowtrails”, jest dozwolone, o ile te trasy nie posiadają właściwości konstrukcyjnych wyższych kategorii, których użytkowanie nie jest dozwolone dla roweru danej kategorii.

W  szczególności podczas skoków niedoświadczeni rowerzyści ryzykują niebezpiecznym lądowaniem. Siły oddziałujące na rower mogą być wtedy znacznie wyższe niż w przypadku prawidłowej jazdy. To z kolei może doprowadzić do uszkodzeń lub obrażeń. Zalecamy uczestnictwo w kursie doskonalenia techniki jazdy. W przypadku regularnego korzystania z tzw. bike parków przekazuj swój rower MERIDA swojemu sprzedawcy MERIDA częściej do kontroli, niż zaleca to plan konserwacji.