KONTAKT

MERIDA POLSKA

MERIDA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35
41-800 Zabrze 
 
NIP: 631-23-00-850;  REGON: 008174780; BDO: 000048457
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000019537
Kapitał zakładowy: 135 000,00 zł

Konto bankowe: PEKAO SA 82 1240 4272 1111 0010 8644 7927

Dział Marketingu i Reklamy: marketing@merida.pl
Dział Techniczny: info@merida.pl
Współpraca: sprzedaz@merida.pl