KONTAKT

MERIDA POLSKA

MERIDA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35
41-800 Zabrze 
 
NIP: 631-23-00-850;  REGON: 008174780; BDO: 000048457
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000019537
Kapitał zakładowy: 135 000,00 zł

Konto bankowe: PEKAO SA 82 1240 4272 1111 0010 8644 7927

Dział Marketingu i Reklamy: marketing@merida.pl
Dział Techniczny: info@merida.pl
Współpraca: sprzedaz@merida.pl
 

 

Obowiązek informacyjny art 13 RODO

W zakresie danych wysłanych na wskazane adresy mailowe: marketing@merida.pl, info@merida.pl, sprzedaz@merida.pl, rodo@merida.pl Administratorem danych osobowych jest Merida Polska Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, 41-800 Zabrze.  W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem rodo@merida.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawę prawną  przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 a) RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu udzielenia odpowiedzi oraz przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu (okres przedawnienia ewentualnych roszczeń) albo do cofnięcia zgody przez osobę pytającą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia) swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi kontakt. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom trzecim, którzy pomagają nam realizować określone zadania, takim jak, adwokaci, radcy prawni, audytorzy, biegli, księgowi, współpracownicy z zakresu IT. Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa.