CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

FAQ

Chcę złożyć reklamację. Co powinienem zrobić? Jak wygląda cała procedura?

Reklamację należy zgłosić w sklepie, w którym kupiłeś dany produkt. Wszelkie formalności będą w sklepie dokonane na podstawie dowodu zakupu oraz, w przypadku roweru, dołączonej do niego karty gwarancyjnej. Reklamując rower, należy pamiętać o wcześniejszym dopełnieniu obowiązku przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego po 5-15 godzinach albo 100-300 km użytkowania roweru od chwili zakupu. Szczegółowe warunki gwarancji podano w karcie gwarancyjnej.

Sklep może rozpatrzyć reklamację samodzielnie bądź wysłać produkt do naszych oględzin, jeśli sprawa będzie tego wymagała. W takim przypadku pracownik działu reklamacji do 14 dni od przyjęcia zgłoszenia przekaże pracownikom sklepu, czy reklamacja została uznana za zasadną, czy została odrzucona (wraz z podaniem uzasadnienia odrzucenia). Każda reklamacja jest ewidencjonowana w naszym systemie, w którym można na bieżąco śledzić etap jej realizacji. Mają do niego dostęp pracownicy sklepu, w którym zgłosiłeś reklamację. Jeśli chcesz się dowiedzieć, na jakim jest etapie, najlepiej zwróć się w tej sprawie do nich.

Jeśli nie zgadzasz się z opinią wydaną przez naszego specjalistę, istnieje możliwość odwołania się od niej. Można również zlecić przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych ekspertów. Jeśli w ramach takiej ekspertyzy zostanie stwierdzona wada produktu, która podważy opinię naszego działu reklamacji, zwrócimy koszty wykonania badania. Jeśli opinia naszego działu reklamacji zostanie potwierdzona, koszt ekspertyzy pokryje klient.

Jaką gwarancją są objęte rowery MERIDA? Co należy zrobić, aby była ona ważna?

Twój rower MERIDA jest objęty gwarancją producenta obowiązującą od daty sprzedaży pierwszemu klientowi. Obowiązuje ona przez:

- 2 lata w przypadku złamania ramy i dotyczy wszystkich ram z karbonu i aluminium,

- 2 lata i dotyczy sztywnych widelców z karbonu i aluminium,

- 2 lata w przypadku złamania ramy i dotyczy wszyskich w pełni amortyzowanych modeli,

- 2 lata w przypadku złamania ramy dla wszystkich modeli typu dirtjump oraz oznakowanych części MERIDA,

- 2 lata na lakier i naklejki.

Gwarancja na pozostałe elementy wyposażenia roweru jest zgodna z warunkami gwarancji udzielanymi przez krajowych dystrybutorów producentów danych części i wynosi 2 lata. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe z powodu niewłaściwego czy niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania czy przechowywania roweru, uszkodzenia powstałe w wyniku nadmiernego obciążenia roweru, a także uszkodzenia wynikające po sprzedaży z wydarzeń losowych, np. upadku roweru. Gwarancja nie dotyczy również przypadków wynikających z naturalnej ekslpoatacji sprzętu, takich jak zużycie opon, okładzin czy przewodów hamulcowych.

Warunkiem gwarancji jest użytkowanie roweru zgodne z przeznaczeniem, dokonanie płatnego przeglądu w ciągu pierwszych 100-300 km albo 5-15 godzinach użytkowania roweru,  a także używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych i elementów wyposażenia oraz konserwacja systemów sprężynowych w profesjonalnych serwisach rowerowych.

Gwarancja producenta obowiązuje za okazaniem dowodu zakupu, protokołu odbiorczego oraz karty gwarancyjnej roweru. Jest ona ważna jedynie z pieczątką i podpisem złożonym przez pracownika punktu sprzedaży roweru, a także datą sprzedaży i numerem ramy oraz innymi wymaganymi w karcie danymi dotyczącymi zakupionego roweru.

Gwarancja traci ważność w przypadku:

- upływu okresu gwarancji,

- niewykonania w przewidzianym terminie obowiązkowego przeglądu,

- samodzielnej naprawy dokonanej przez użytkownika bądź przeprowadzenia jej poza profesjonalnym serwisem,

- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych w rowerze,

- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji roweru zawartych w jego instrukcji obsługi,

- nieprzestrzegania przepisów montażu podanych przez producentów poszczególnych elementów roweru,

- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.

Rozszerzona Gwarancja Merida

Od 1 października 2020 r. fukncjonuje w Polsce Rozszerzona Gwarancja Merida (RGM), która dotyczy pierwszego nabywcy roweru i zaczyna obowiązywać po standardowej dwuletniej gwarancji w przypadku:

- ram i sztywnych widelców rowerów Merida z kolekcji 2021 (szczegółowe kategorie rowerów podano poniżej),

- ram i sztywnych widelców rowerów Merida ze starszych kolekcji zakupionych od 1 października 2020 r. (szczegółowe kategorie rowerów podano poniżej).

Aby ramy i sztywne widelce wyżej wymienionych rowerów były objęte RGM, rower należy zarejestrować na www.moja.merida.pl w ciągu 60 dni od zakupu i postępować zgodnie z informacjami podanymi w szczegółowych warunkach Rozszerzonej Gwarancji Merida.

RGM są objęte ramy rowerów szosowych i fitness Merida, rowerów crossowych, gravelowych i przełajowych Merida, rowerów górskich Merida z kategorii MTB XC, trail, all mountain oraz Enduro, a także ramy wszystkich rowerów elektrycznych Merida. Ramy rowerów z wymienionych wyżej kategorii są objęte dożywotnią gwarancją zgodnie ze szczegółowymi warunkami Rozszerzonej Gwarancji Merida.

RGM dotyczy wad fabrycznych (materiałowych lub produkcyjnych) nie tylko ram, ale także sztywnych widelców, o ile są w nie wyposażone rowery z wymienionych wyżej kategorii. Sztywne widelce tych rowerów oraz ramy rowerów Merida Freeway, Cityway i Classicway w ramach RGM są objęte trzyletnią gwarancją.

Szczegółowe warunki Rozszczerzonej Gwarancji Merida ora dotyczące jej prawa i obowiązki można poznać tutaj.

Gdzie powinienem serwisować rower, żeby zachować gwarancję?

Obowiązek obsługi gwarancyjnej spoczywa na sklepie, w którym rower został zakupiony, w którym przygotowywano go do sprzedaży i jazdy. Najlepiej zlecić wykonanie przeglądu gwarancyjnego właśnie w tym sklepie. Honorujemy jednak przeglądy dokonane w jakimkolwiek innym punkcie wybranym zgodnie z Twoimi preferencjami. Przegląd taki odbywa się na warunkach ustalanych indywidualnie w danym punkcie, nie mamy wpływu na jego koszt.

Kiedy powinienem się udać na przegląd gwarancyjny roweru?

Przegląd gwarancyjnego powinien być przeprowadzony po 5-15 godzinach albo 100-300 km użytkowania roweru od chwili zakupu.

Wszystkie informacje dotyczące przeglądów w ramach Rozszerzonej Gwarancji Merida podano w jej warunkach.

Kupiłem rower przez internet. Gdzie powinienem się z nim udać na przegląd gwarancyjny?

Obowiązek obsługi gwarancyjnej spoczywa na punkcie sprzedaży roweru także w przypadku zakupów przez internet. Honorujemy jednak przeglądy dokonane w jakimkolwiek innym punkcie wybranym zgodnie z Twoimi preferencjami. Nie mamy wpływu na koszt takiego przeglądu.

To sklep, którego własnością jest przekazywany do sprzedaży rower, ponosi odpowiedzialność za właściwe przygotowanie go do jazdy. Zdarza się, że awarie na trasie wynikają właśnie z powodu złego skręcenia i wyregulowania roweru. Aby uniknąć takich sytuacji, zachęcamy do zakupu roweru odpowiednio wyregulowanego i przygotowanego do jazdy. Jeśli pierwotnie skręcony i wyregulowany rower będzie przesyłany po uprzednim zdemontowaniu go, może na tym ucierpieć. Zależy nam na jak najwyższym poziomie obsługi i zadowoleniu osób, które wybierają MERIDĘ, dlatego zalecamy zakupy w profesjonalnych stacjonarnych sklepach rowerowych z naszej sieci sprzedaży. Pomoże to nie tylko uniknąć kłopotów związanych z przeglądem gwarancyjnym, ale zapewni również optymalny dobór roweru (np. wielkości ramy) i właściwe przygotowanie go do jazdy.

Kupiłem rower MERIDA za granicą. Czy mogę realizować jego gwarancję w Polsce?

Polską gwarancją objęte są wyłącznie rowery MERIDA z dystrybucji Merida Polska.

Szukam konkretnego roweru MERIDA. Gdzie mogę go znaleźć?

Sprawdź w sklepach z naszej sieci sprzedaży. Jeśli danego roweru w poszukiwanym przez Ciebie rozmiarze nie ma w sklepie, w którym chciałbyś go kupić, możesz poprosić jego pracowników, żeby zamówili go dla Ciebie. Jeśli tylko będzie dostępny w naszym centralnym magazynie, będą mogli sprowadzić go do sklepu tak szybko, jak to tylko możliwe.

Sieć sprzedaży

Jak dobrać rozmiar ramy? Jaki rozmiar byłby dla mnie najlepszy?

Dobór rozmiaru ramy to bardzo indywidualna kwestia. Zdarza się, że osoby o bardzo zbliżonych parametrach wybierają dwa różne rozmiary tego samego roweru. Wiele zależy od indywidualnych preferencji i odczuć, a także od przewidzianego wykorzystania roweru (do sportowej czy raczej rekreacyjnej jazdy).

Aby wybrać rozmiar ramy dostosowany do indywidualnych uwarunkowań i preferencji, najlepiej wybrać się do sklepu z naszej sieci sprzedaży, w którym znajduje się poszukiwany rower. Wcześniej możesz skorzystać z naszej wzskazówki i zobaczyć sugerowane rozmiary ramy danego roweru dla danego wzrostu. Pozwoli to zawęzić poszukiwania. Pamiętaj jednak, że to tylko wskazówka, która powinna poprzedzić przymiarkę. Przydatne w doborze rozmiaru ramy wartości geometrii możesz znaleźć w zakładce "geometria" przy każdym modelu roweru.

Jak dobrać rozmiar ramy