23 lut 2023

Europa ma postawić na rowery. Jak ma to zrobić?

Parlament Europejski wezwał w przyjętej rezolucji Komisję Europejską do działania na rzecz rowerzystów. Mają one podwoić liczbę kilometrów przejechanych na rowerze w Europie do 2030 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca rozwoju strategii rowerowej Unii Europejskiej wyznacza Komisji Europejskiej zadanie podwojenia liczby kilometrów przejechanych w Europie na rowerze do 2030 roku. Parlament wzywa do uznania roweru jako pełnoprawnego środku transportu i kluczowego narzędzia do osiągnięcia długoterminowych celów klimatycznych oraz tych dotyczących czystej produkcji.

Rezolucja, która została przyjęta niemal jednogłośnie 16 lutego 2023 r. w Strasbourgu, wyznacza 17-punktowy plan działań, które mają rozwinąć rowerową infrastrukturę, stworzyć grunt pod produkcję w Europie rowerów, komponentów i baterii do rowerów, a także stworzyć dwa miliony nowych miejsc pracy w „rowerowym ekosystemie”. Mają one objąć produkcję, turystykę, handel detaliczny, obszar zdrowia i sportu. Obecnie w sektorze rowerowym w Europie pracuje ok. milion osób.

– Jazda na rowerze daje tak wiele korzyści: lepsze zdrowie, mniej korków, lepsze do życia miasta i tak dalej. Jakkolwiek, do tej pory brakowało nam wyraźnych sygnałów instytucji unijnych, które uznawałyby centralną rolę jazdy na rowerze w naszych społeczeństwach – powiedziała eurodeputowana Karima Delli, jedna z inicjatorek rezolucji. Z zadowoleniem przyjął ją Kevin Mayne, dyrektor generalny stowarzyszenia Cycling Industries Europe. – To ważny krok naprzód dla koalicji stowarzyszeń, firm, miast, regionów i rządów, które poparły Parlament Europejski podczas tworzenia tej rezolucji. To najbardziej wszechstronne potwierdzenie znaczenia naszej branży, jakie kiedykolwiek otrzymaliśmy ze strony instytucji unijnych – przyznał. Zdaniem Jill Warren, kierującej Europejską Federacją Rowerzystów, rezolucja to kamień milowy dla wzrostu znaczenia jazdy na rowerze. – To strategia rowerowa Unii Europejskiej, która może uwolnić potencjał jazdy na rowerze, by więcej osób mogło z niej skorzystać i by można to robić bezpieczniej w całej Europie – powiedziała Warren […].

Rezolucja Parlamentu Europejskiego nie jest prawnie wiążąca, ale to kluczowy dokument wyznaczający przyszłe priorytety i decyzje, których Parlament będzie wymagał od Komisji Europejskiej.

Działania, do których wzywa rezolucja, to m.in.:

 • znaczący wzrost inwestycji w bezpieczną, wyodrębnioną infrastrukturę rowerową oraz włączenie ruchu rowerowego do strategii miast,
 • uwzględnienie ruchu rowerowego podczas tworzenia i rozbudowy infrastruktury transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T),
 • uwzględnienie branży rowerowej w ekosystemie mobilności strategii przemysłowej UE,
 • wsparcie dla produkcji rowerów i komponentów „Made in Europe”,
 • umożliwienie stworzenia nowych wartościowych i ekologicznych miejsc pracy w branży rowerowej,
 • zwiększenie dostępności i przystępności cenowej rowerów,
 • przyspieszenie rozwoju EuroVelo, europejskiej sieci tras rowerowych, oraz jej 17 szlaków,
 • promocja miejsc pracy przyjaznych rowerzystom,
 • zapewnienie bezpiecznych miejsc parkingowych dla rowerów oraz punktów ładowania baterii e-bike’ów,
 • ustanowienie 2024 roku Europejskim Rokiem Jazdy na Rowerze.

[…] Wiele krajów UE przywiązuję coraz większą wagę do roweru. Dotychczas 11 państw członkowskich podpisało europejską deklarację rowerową, w której wzywa Unię do stworzenia planu priorytetowego traktowania jazdy na rowerze. 12 państw członkowskich ma obowiązującą krajową strategię rowerową lub podobnego rodzaju obowiązujący dokument. Łącznie 17 krajów unijnych podpisało europejską deklarację rowerową albo ma krajową strategię rowerową, albo dotyczy je jedno i drugie.

***

Na podstawie: European Cyclists’ Federation

Czytaj także

Jeżdżą na rowerze dla oszczędności - wyniki badań

Rower - środek (transportu) do szczęścia

 • ROZSZERZONA GWARANCJA MERIDA

 • ZAREJESTRUJ SWÓJ ROWER

 • POZNAJ SZCZEGÓŁY