• ÅPENHETSLOVEN

 • Om Åpenhetsloven

  Åpenhetsloven er det korte navnet på Lov og virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og trådte i kraft 1. juli 2022.

  Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

  En viktig del av kravene i Åpenhetsloven er kravet om å gjennomføre aktsomhetsvurdering knyttet til leverandører og underleverandører. Aktsomhetsvurdering handler om å forankre ansvarlighet til topps i virksomheten, kartlegge og vurdere potensielle negative påvirkninger, iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge og begrense, overvåke resultat av tiltak, kommunisere med berørte interessenter og sørge for/samarbeide om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig.

  Åpenhetsloven i MERIDA Norge AS

  Merida Norge AS er en ledende sykkelleverandør som er forpliktet til å være en ansvarlig aktør i samfunnet. Vi erkjenner at handel med varer og tjenester innebærer visse risikoer, og derfor har vi et sterkt fokus på etiske retningslinjer og bærekraftige praksiser i vårt forretningsengasjement.

  Vi ønsker å benytte anledningen til å uttrykke vår velkomst til Åpenhetsloven. Vi ser på denne loven som et viktig steg mot økt gjennomsiktighet og ansvarlighet i næringslivet. Så snart vi ble kjent med innholdet i den nye loven, satte vi i gang umiddelbare tiltak for å sikre at vi som produsent og merkevare oppfyller kravene og forventningene som loven stiller.

  Som en del av vår innsats for å opprettholde høy etisk standard, vil vi fremover kreve at alle våre leverandører er kjent med vår "Code of Conduct". https://www.merida-bikes.com/nb-no/p/om-oss/code-of-conduct-585.html og fastsetter klare forventninger til våre forretningspartnere når det gjelder menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøbeskyttelse og anti-korrupsjon.

  I lys av Åpenhetsloven har vi styrket våre interne prosesser for rapportering og dokumentasjon. Vi har diskutert og forankret åpenhetsloven i styret samt etablert et dedikert team som er ansvarlig for å samle inn og offentliggjøre relevante opplysninger om vår virksomhet. Dette inkluderer informasjon om våre leverandører, arbeidsforhold, miljøpåvirkning og eventuelle tiltak for å motvirke korrupsjon.

  Vi erkjenner at Åpenhetsloven er en kontinuerlig prosess, og vi er forpliktet til å tilpasse oss eventuelle endringer og videreutvikle våre retningslinjer og praksiser. Vi er fast bestemt på å opprettholde og styrke vårt engasjement for åpenhet og ansvarlighet, og vi vil fortsette å jobbe aktivt for å sikre at våre handlinger er i tråd med både Åpenhetsloven og våre egne høye standarder.

  Merida Norge AS er stolt av å være en ansvarlig sykkelleverandør, og vi ser frem til å fortsette vårt arbeid med å fremme bærekraftige og etiske praksiser innen sykkelindustrien. Vi håper at vårt engasjement for åpenhet og ansvarlighet kan inspirere andre aktører i bransjen til å følge.

  Våre leverandører

  MERIDA Norge importerer og distribuerer sykler, sykkeldeler og sykkelutstyr til sykkel og syklist. Vi besøker våre leverandører og fabrikker på regelmessig basis og vil aldri tolerere brudd på menneskerettigheter eller miljø. Meridasyklene produseres på MERIDA Industry Co Ltd.  egne fabrikker i Taiwan og Kina. I tillegg til MERIDA sykler kjøper og selger vi sykkeldeler og utstyr fra høykvalitetsleverandører i Taiwan, Kina, Europa og USA.

  Her er oversikten over alle våre viktigste leverandører:

  FIRMA HVA HVOR
  MERIDA Industry Co Ltd.  Sykler, deler, utstyr Taiwan, Kina
  Shimano  Sykkeldeler, komponenter Japan, Kina, Malaysia, Singapore
  Topeak Verktøy, pumper, vesker Taiwan, Kina
  Jagwire Wire, strømper, verktøy Taiwan, Kina
  CST Sykkelslanger, dekk Taiwan, Kina